Geotehnički istražni radovi

Terenska istraživanja

Za obezbeđivanje informacija o terenu na koji se oslanjaju građevinski objekti sprovode se geotehnička istraživanja koja imaju za cilj utvrđivanje prostornog položaja slojeva tla, njihove debljine, prostiranja i dubine nivoa podzemne vode. Takođe određuje se i vrsta materijala (identifikacija i klasifikacija), inženjerska svojstava (čvrstoća, deformabilnost, vodopropustljivost, ugradljivost).

Terenska istraživanja koja naša firma izvodi su sledeća:

 • rekognosciranje terena,
 • istražno bušenje sondažnom ručnom garniturom i mašiskom garniturom tip GDR 150 i tip LONGYEAR 38 sa kontinualnim jezgrovanjem,
 • inženjerskogeološko kartiranje jezgra istražnih bušotina,
 • ugradnja pijezometarskih konstrukcija,
 • uzimanje uzoraka za laboratorijska ispitivanja,
 • opiti standardne dinamičke penetracije,
 • opiti statičke panetracije,
 • geofizičke istražne radove.

Istražno bušenje

Istražno bušenje se primenjuje u skoro svim vrstama tla, lako se izvodi i pojava podzemne vode ne izaziva veće zastoje u radu. Istražne bušotine za izvođenje koriste:

 • ručna garnitura (sondiranje),
 • mašinska garnitura.

Istražne bušotine služe za:

 • uzimanje uzoraka tla,
 • određivanje nivoa podzemne vode,
 • uzimanje uzoraka vode,
 • merenje pornog pritiska (pijezometri),
 • određivanje vodopropustnosti slojeva (crpljenjem, nalivanjem),
 • merenje drugih parametara tla (presiometar, ploča) - sondiranje penetracijom,
 • standardna penetracija (SPT),
 • statička penetracija (CPT).
Ručna garnitura za sondiranje

Ručna garnitura se koristi za bušenje zbog svoje male težine, pokretljivosti, a zbog brzine rada je veoma pogodna za rad na nepristupačnim terenima, u uslovima ograničene visine i urbanim sredinama. Koristi se za preliminarna istraživanja, za potrebe fundiranja lakših objekta. Dubina istražne bušotine koja se može postići kada se koristi ručna garnitura je do 12m, pod uslovom da su zidovi bušotine stabilni. U krupnozrnim materijalima naročito ispod nivoa podzemne vode bušenje sondom je ograničeno ili nemoguće. Ručna garnitura za istražno bušenje se sastoji od jednog tronošca (tornja) sa vitlom, užetom koje je prebačeno preko koturače na vrhu tronošca i povezano sa bušaćim šipkama. Na kraju tih bušaćih šipki mogu se pričvrstiti razni alati za bušenje i uzimanje uzoraka.

Mašinska garnitura za sondiranje

Sondiranje penetracijom

Sondiranje penetracijom je pomoćno sondiranje i izvodi se u cilju dobijanja relativnog otpora tla. Korisno je u slučajevima gde je tlo muljevito i mekano i kada se sa većih dubina ne mogu izvaditi neporemećeni uzorci nekoherentnog tla radi ispitivanja njihove nosivosti i stišljivosti. Po načinu izvođenja razlikuje se standardno (dinamičko) i statičko (penetraciono) sondiranje.

Opit standardne (dinamičke) penetracije SPT

Za istražne bušotine, tokom bušenja, izvede se opit - standardna penetracija (dinamička). Standardna penetracija se izvede pomoću šiljka dužine 30.50cm, koji se pobija tegom težine od 0.63kN. U toku vršenja opita teg pada sa visine od 76.30cm. Opit dinamičke penetracije izvodi se na predhodno očišćenom dnu bušotine. U toku pobijanja šiljka, za tri puta po 15cm, vršeno je brojanje udaraca. Na osnovu izbrojanih udaraca, prvih 15cm se odbacuje dok se sledeća dva sabiraju.

Opit statičke penetracije CPT

Aparat za sondiranje statičkom penetracijom sastoji se iz metalnog šiljka prečnika oko 35mm sa nagnutim stranama šiljka jedna prema drugoj oko 600. Šiljak je u gornjem delu produžen punim metalnim nastavkom prečnika oko 20mm, koji se nalazi u obložnoj cevi prečnika oko 25mm. Šiljak sa nastavkom se utiskuje u tlo statičkom silom, koja se proizvodi pomoću hidrauličke i mehaničke dizalice. Klip dizalice upire u gornji poprečni nosač. Proizvedena sila pritiska prenosi se preko nastavka i šiljka na tlo u koje se šiljak utiskuje. Brzina utiskivanja šiljka u tlo reguliše se da bude konstantna i iznosi od 0.2 do 0.4m u minuti. Pri tome se meri ukupan otpor utiskivanja šiljka i obložne cevi i odvojeno samo šiljka, čitanjem pritiska na manometru za pojedine dubine utiskivanja šiljka u tlo.

Ugradnja pijezometarskih konstrukcija

Pijezometri se ugrađuju u cilju utvrđivanja i praćenja oscilacija nivoa podzemne vode tokom izvođenja i eksploatacije objekata.

Pijezometarske konstrukcije su izrađene od plastičnih cevi koje se sastoje od punog dela, perforiranog dela i taložnika. Kada se završi ugrađivanja pijezometarskih konstrukcija vrši se zasipanje šljunčanim granulatom.