Reference

Naši radovi

Naše preduzeće je tokom dvadeset godina uspešnog rada izradilo preko 3000 geomehaničkih elaborata. Reference na osnovu naših dosadašnjih radova date su u tabeli, sortirane po godinama od osnivanja firme pa do današnjeg dana. Ova lista je data kao opšti uvid u naše poslovanje kako u pogledu vrste građevinskih objekata, tako i u pogledu istražnih prostora u okviru naše zemlje.